Vinnarna är:
Första pris: Inga-Greta Sjölén
Andra pris: Torbjörn Sahlin
Tredje pris: Sven Sjölén

Makarna Sjölén dominerade stort som du ser! Priserna finns i kassan på Granngården

Rätt svar i tävlingen hittar du här: 

 

Rätt svar =                   

Fråga 1
Hur många hektar jordbruksmark finns det i Västernorrland? 
1. 30 503 hektar
X. 86 760 hektar
2. 50 461 hektar

Fråga 2
Som LRF-medlem med IKEA Business-kort har du 6% rabatt på allt i en IKEA-butik. Hur många andra företag har lika hög eller högre rabatt på IKEA?
1. Inga andra
X. Bostadskooperatioen HSB
2. LRF är en av flera som har den rabatten

Fråga 3
Under det senaste året - hur många kronor har LRF-medlemmar sparat genom att använda LRF Samköps rabatter?
1. Sammanlagt 550 000 000 kronor
X. I snitt 3846 kronor per medlem
2. Drygt det dubbla av vad LRF får in i medlemsavgifter

Fråga 4
Vad skapar mest jobb per miljon i ökad omsättning?
1. Jordbruksföretag ger i snitt fler jobb
X. Övriga näringslivet ger i snitt mer jobb
2. Jordbruksföretag ger ungefär som övrigt näringsliv