Hur skulle du beskriva en SV-Arena?

-          Ja, det är en mötesplats för att lyfta aktuella ämnen där alla har chans att komma till tals. Vi brukar inleda med anföranden om något ämne, sen fika och diskussion i smågrupp och helgrupp. Det blir demokratiskt samtal.

Vad är det som gör kvällarna till något speciellt?

- Det känns som att alla har möjligheten att vara med och diskutera och dryfta sina egna och inte bara lyssna. Och just mötesplatsen för samtalen.

Temat för kvällarna är äganderätt, varför är det viktigt att diskutera?

- Det är ju grunden för utvecklingen hos oss skogsägare, det vi äger är vi rädda om och vårdar. Svårare än så är det inte. Sen blir det olika vinklinga under en kväll, äganderätt går ofta över till brukanderätten. Det är ändå en grundlagsskyddad rättighet vi har.

Har du fått någon aha-upplevelse?

- Ja, verkligen. På träffen i Gottne pratade vi om vad som gäller om en skrotbil parkeras på ens mark, det är jättekrångligt. Ärendet skickas bara mellan kommun och andra, själv får man inte röra bilen. Det var en riktigt tydligt vilket problem.

Hur är det att vara moderator under kvällarna?

- Det är väldigt roligt och lärorikt, alla markägare med funderingar, det kommer upp väldigt mycket saker. Man kan vända och vrida, mycket att upptäcka speciellt för en som mig som är nyfiken.

Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Svenska naturskyddsföreningen är  med ibland – varför det?

- Det är för att få inte kunskap och synpunkter från andra sidor, Skogsstyrelsen är alltid positiva och villa vara med. Det är otroligt bra. Naturskyddsföreningen har vi inte haft med än, vi hoppas de kommer på någon kväll framöver. Det krävs att vi har en dialog med andra aktörer runt dessa frågor. Då lär vi av varandra. Därför är det ett väldigt bra upplägg med arenan.

Vad brukar deltagarna säga när de går?

- De tycker det är jättebra att vi dragit igång det här, just dragningen av juristen där de får fakta. Lika med Skogsstyrelsen, de ger mycket. Sen att få prata med likasinnade och få bolla sina erfarenheter.

Vad skulle du vilja ändra?

- Det skulle vara mer tid då, det är så intressant och det finns ett uppdämt behov av de här mötesplatserna, det här kan via absolut ha återkommande!

Vad tycker du är det största missförståndet kring äganderätt?

-   Vissa myndigheters tjänstemän har inte helt klart för sig hur ägnaderätten ser ut. Man medger ofta att ägaren har rätt till brukande, men ibland ser man inte ägandet. Det är många markägare som drabbads på många sätt, ledningsdragningar, vägar och just nu seglar artskyddet upp som väldigt aktuellt. Det bär iväg, vi måste var med. Därför är väldigt fördelaktigt att LRFs jurister är med och reder i begreppen under arenorna.