Rovdjursskadorna har varit mindre i år, men det brukar variera mellan åren. Det har varit vargobservationer öster om Bräcke samt mellan Indal och Bredsjön. Björnjakten i höst resulterade i 22 fällda björnar 17 hanar 5 honor. Jakten har gått bra inga skadeskjutningar och inga eftersök. Det har gjorts spillningsinventering i år och resultaten blir förhoppningsvis klara i december.

Vad gäller Skarv så verkar det finnas många samlade vid Indalsälvens mynning. De hittar tydligen mat när laxodlingen släpper ut smolt, det visades bilder på stora flockar nedanför kraftverket i Bergeforsen. Viktigt att de som har problem hör av sig till Länsstyrelsen för att se om det går att sätta in åtgärder.

Det jobbas även med älgförvaltningsplaner nu. Det viktigaste för oss i LRF att göra i jobbet runt älgjakten är att engagera oss i de sammanslutningar där beslut fattas om jakttilldelning. Min erfarenhet hittills är att det finns många uppfattningar om älgstammens storlek men få som vill gå efter fakta. En ledamot var helt övertygad om att stammen hade minskat mycket, eftersom han inte sett någon älg under höstens jakt. Då upplyste jag om att man behöver sällan gå mer än 15 minuter i en tallskog innan man hittar betesskador. Det senare ett exempel på tyckande som förekommer. Inventeringarna som görs visar att vi fortfarande har för stora skador i skogen för att det ska anses tillfredsställande.

Stig Högberg, LRFs representant i viltdelegationen Västernorrland