Här kommer du till  livesändningen:
https://www.youtube.com/watch?v=od6UKgqMJOk

Livesändning av informationsmöte om stödområdesindelningen med Gunilla Kjellsson ordförande LRF Västernorrland och Håkan Nilsson, ordförande LRF Norrlandsgruppen och LRF Jämtland.

Livesändningen kommer att omfatta mötets första informativa del om LRF arbete med Näringsdepartementet i frågorna kring stödområdesindelningen. 

Mötet fortsätter sedan offline med diskussioner med alla mötes deltagare - vi sänder inte detta på grund av tekniska begränsningar och då vi inte vet om alla som kommer på mötet är beredda att medverka i en livesändning. 

Vill du delta i diskussionen  - kom till det fysiska mötet!