Hushållningssällskapet i Västernorrland och Maskinring Västernorrland arrangerar nu Spannmålslyftet med stöd av bland andra LRF Västernorrland, Norrmejerier och Lantmännen.

Spannmålslyftet är ett femårigt program med träffar för odlare för att öka det ekonomiska och kvalitativa utbytet från din vall- och spannmålsodling. Vi börjar med två träffar för att sedan tillsamman utforma programmet efter deltagarnas önskemål och behov för kommande träffar.

Första mötet: Lagring av spannmål

Gnarp, Grängsjö kapell den 7/11 2016 kl 10 00 - Sista anmälningsdag 4/11

Nordvikskolan, den 8/11 2016 kl 10 00 - Sista anmälningsdag 5/11

Lagring är huvudtema för träffen. Vi har bjudit in Leverantörerna: Mundus Maskin AB som har torkar, tork­silos med mera. Samt Mafa som har, gastät lagring, kvarnar och krossar och mycket mer.

Andra mötet: Utsäde och gödning

Gnarp, Grängsjö kapell den 17/1 2017 kl 10 00 - Sista anmälningsdag 14/1

Nordvikskolan den 18/1 2017 kl 10 00 - Sista anmälningsdag 15/1

Utsäde och gödning som huvudämne för träffen. Leverantörer av utsäde och gödning kommer att delta.

Har du någon granne eller annan ni känner som ni tycker skulle få en inbjudan till Spannmålslyftet så hör gärna av er till oss, vi kanske har missat någon i vårt utskick!

Anmälan till: spannmalslyftet@lrf.se

Senast tre dagar innan mötesdagen.

Kontakt:

Mejla till spannmalslyftet@lrf.se eller ring:

Peter de Beau 060-12 63 00 Ulf Sahlin 070-311 73 39

Olle Hollmer 070-328 90 20 Rolf Johansson 070-373 31 12

Spannmålslyftet delfinansieras av: Lantmännen, LRF Västerniorrland och Norrmejerier.