LRF Västernorrland har nu skickat in ansökan om projektmedel från landsbygdsprogrammet för projektet kring maten som ett resmål. Ett projekt som planeras jobba med maten som en del av destinationen för området Sundsvall/Höga Kusten. Arbetsnamnet är Resmål-måltid.