Anna Strömgren, Västra Medelpad, Sandra Westerlund, Gideå-Grundsunda, Caroline Näslund, Mellersta Ådalen och Johan Nydahl, Härnösand är LRF Ungdomen Västernorrlands nya ledamöter som valdes in under årsmötet på Godsta gård den 12 november 2016. 

Årsmötet valde Anna Strömgren att medverka vid LRF Ungdomens riksstämma tillsammans med ordförande Anton Öhrlund. 

Årsmötet beslutade att formulera och sända motion till regionstämman och Ungdomens riksstämma om att förstärka och förtydliga skrivningen kring energibolagens ansvar att återställa marken till ursprungligt skick ur ett odlings-/brukandeperspektiv.

Samt att formulera och sända motion till regionstämman och Ungdomens riksstämman om förbättrade möjligheterna för unga företagare att söka och tilldelas startstöd.

Olle Eriksson från LRF Ungdomens riksförbundsstyrelse höll en draging av arbetet för LRF Ungdomen på riksplanet.

Mötet avslutades med middag på Godsta gård.

 

 

 

Olle Eriksson pratade om arbetet på riks.

 

Mötet avslutades med middag.

 Mötet fick en fin rundtur på Godsta gård.