Givande träffar har gett otroligt mycket inspiration och input till regionkontoret. En handfull konkreta förslag togs fram för att öka LRF Västernorrlands plats i informationsflödet. Bland annat att erbjuda mer hjälp till lokalavdelningar – till exempel att skapa material som en almenacka eller en broschyr med ortens lokala lantbrukare.
Kommunikationsnätverket utgörs av Mats Edenmark, Mathilda Näslund, Lars Höglund, Victor Andersson och LRF Västernorrlands kommunikatör Magnus Jakobsson.