Det finns inte mycket att avslöja om hur jag gjort för att värva nya medlemmar. Jag har fokuserat på positiva landsbygdsbor och förklarat vad det är som LRF gör, att det inte finns någon annan som jobbar på samma sätt för villkoren för att bo och leva på landsbygden. Gillar man att bo på landsbygden, bruka mark, jaga eller fiska så är det LRF som står upp för de frågor som berör dig. Jag ser det som självklart och givet att vara med i LRF – och det gör många jag värvat den senaste tiden med. Ofta blir det ett förvånat ”jaha” när en oinvigd får höra vad det är som LRF jobbar med. Sen är steget till ett medlemsansökan inte så långt.

Jag har inte rört mig långt utanför min vardagliga omgivning, men jag har tagit tillvara på positiva personer som vill något och som vill bo på landet. Många andra som lyfter landsbygdsfrågor fokuserar alldeles för mycket på det negativa, det gör inte LRF utan vi lyfter möjligheterna med landsbygden. Det är en bättre väg framåt – ta tillvara de positiva personer du har omkring dig och visa hur många sätt LRF erbjuder för att kunna påverka. Politiskt på alla nivåer om man vill det, socialt hemma i byn om man hellre vill det.

Rolf Johansson, mjölkbonde och ledamot i LRF Västernorrlands regionstyrelse