-  Det är en fantastisk möjlighet att jobba  i valberedning, man bygger nätverk som är ovärderliga och får kunskaper I organisationers behov för att fungera, det ska vi visa och få fler att se. Viktigt att valberedningsarbetet får den status det förtjänar säger Lars Holm.

Under januari kommer Lars Holm och Hans Nordin att hålla träffar för valberedningar i länet. Är din lokalavdelning intresserad? Kontakta oss på kontoret så medlar vi kontakt.

-Vi kommer att anordna träffar så att de lokala valberedarna får möta kolegor med samma uppdrag få inspiration, hjälp och ett framtida bollplank.

Valberedningsarbete hör till det absolut viktigaste I en organisation.  För att en styrelse ska motsvarar medlemmarnas/ägarnas förväntningar är sammansättningen avgörande. Det är bara en valberedning som har möjligheter att få den insikt som behövs för att klara detta  Vi vill visa att ett strategiskt sätt att bedriva valberedningsarbetet gör det lättare och leder till en väl anpassad organisation för framtidens utmaningar och en livfylld folkrörelse., säger Lars Holm.

-  Coaching handlar till stora delar om hjälp till självhjälp, de flesta sitter på svaren det gäller bara att locka fram dem då blir allt roligare och lättare. Det var en av många insikter vi fick under utbildingen, säger Lars Holm.

-  Jag har mycket glädje av de nätverk och kunskaper som valberedningsarbetet gett mig, senast i går fick jag ett lysande exempel på det när jag kunde föra samman två helt olika företag och skapa ett gynsamt samarbete som inte fanns innan. Sånt är otroligt kul, säger Lars Holm.