Målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

- Det är en stor framgång för LRF, nu har vi något att hänga upp våra argument på när vi ska fortsätta vårt arbete med att lyfta svenska livsmedelsproduktion, säger Gunilla Kjellsson.

LRF har jobbat hårt för att mobilisera i landet och verkligen visa att Sveriges lantbrukare vill se en livsmedelsstrategi. Ett arbete som nu gett frukt.

- Det är ett otroligt bra besked, mycket välkommet, säger Gunilla Kjellsson.