Det är ett historiskt dokument som landsbygdministern presenterade i dag den 30 januari. Det har under modern tid aldrig presenterats något liknande, som faktiskt spänner över mandatperioder och politiska partier. En nationell livsmedelsstrategi, en strategi som återkommande pekar på behovet av en ökad och säkrad livsmedelsproduktion i Sverige. Som även skall tillgängliggöra en exportmarknad på ett tydligare sätt. Den innehåller även mål om regler och villkor som skall vara utformade så att de stödjer produktion och att det skall vara lätt för brukarna att göra rätt, utan att sänka nivåerna. Svensk livsmedelproduktion ska öka, bidra till att relevanta miljömål nås och främja tillväxt, sysselsättning och hållbarhet i hela landet.

I strategin finns tre strategiska områden -Regler och villkor, -Konsument och marknad, -Kunskap och innovation.

I upphalningen till den offentliga måltiden måste det gå att ställa krav på att det skall följa svenska produktionsregler. Vi inom LRF ser mycket positivt på detta handslag för svenska livsmedel, att företagen som inte är anpassade för fyraåriga handlingsplaner nu får tro. Vi ser även behov av att svenska fördyrande särkrav måste kompenseras, minskande beskattning så att vi närmar oss våra närmaste konkurrerande länder och att inte någon kilometerskatt införs.

Med den här strategin och den gemensamma politiska viljan kommer alla att vinna. Konsumenterna, företagarna, landsbygden, säkerheten och framförallt Sverige som land. 

Regionstyrelsen LRF Västernorrland