Nyhléns Hugosons blir Coops huvudleverantör av kött i Norrland.

Coop har tecknat ett nytt avtal med Nyhléns Hugosons som innebär att det Norrländska företaget blir huvudleverantör av kött till Coop Nord och Coop Norrbotten. Avtalet är ytterligare ett steg i arbetet att stärka samarbetena mellan Coop och svenska regionala leverantörer av livsmedel. 

- Vi ser väldigt positivt på det utökade och fördjupade samarbete som vi gör med Coop i Norrland. Detta kommer ytterligare att stärka vårt erbjudande av lokala köttprodukter samt skapa en långsiktighet för oss som företag och våra leverantörer av slaktdjur, säger Magnus Nilsson, VD för Nyhléns Hugosons i ett meddelande.

Nyhléns Hugosons är en norrländsk aktör som nu understryker det ytterligare genom ett tydligt samarbete med Coop i Norrland. En tydlig signal från handeln att det är mer och mer lokalproducerat som gäller.

- Näringen behöver handeln för att nå konsumenten och då funkar det inte med COOP:s tidigare ganska snedvridna kampanjer kring kött, säger Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland.

Nyhléns Hugosons ser en fortsatt ökad efterfrågan på våra norrländska kött- & charkprodukter även från andra kunder såsom ICA, Willys, Linas Matkasse samt på Restaurang & Storhushåll med Martin & Servera i spetsen.

- Vi kommer att fortsätta med vårt arbete att marknadsföra och kommunicera kring vårt koncept #VäljLokaltKött i butiker, på vår hemsida, i sociala media samt i övrig kommunikation för att framhålla de fördelar som ett aktivt val av lokalproducerade norrländska produkter bidrar till, säger Magnus Nilsson. 

- Det är mycket glädjande att Coop inte tänker import! All heder till COOP Norrland, vi hoppas att även priserna hänger med uppåt, säger Gunilla Kjellsson.