Sex motioner till stämman

Sex motioner har inkommit till LRF Västernorrland stämma den 24 mars på Parkaden i Härnösand. Allt från jaktfrågor från Västra Medelpad till formen för ersättningar för förtroendevalda i en motion från LRF Övre Ådalen. Mer info om stämman och motionerna i sin helhet hittar du på LRF.se/vasternorrland.

Inkomna motioner till stämman 2017

  1. Friluftslivets utnyttjande av mark” – LRF Själevad
  2. Förtroendevaldas ekonomi” – LRF Övre Ådalen
  3. Vad kostar älgen” – LRF Västra Medelpad
  4. Rätta sinnelaget” – LRF Västra Medelpad
  5. Möjliggör företagande för ungdomar” – LRF Ungdomen Västernorrland
  6. Hur kan vi verka när de vill avverka och vad kan vi kräva när de vill gräva?” – LRF Ungdomen Västernorrland

Årets tema: ”Mitt, ditt och vårt - ska det vara så svårt?”

LRF Västernorrlands regionstämma 2017 24/3 på Parkaden i Härnösand

LRF Västernorrlands regionstämma 2017 - stunden då en av Västernorrland starkaste folkrörelser tar spjärn för ett nytt år.
Temat för årets stämma är äganderätten under rubriken ”Mitt, ditt och vårt - ska det vara så svårt” Äganderätten är en allt mer aktuell fråga för Sveriges ägare och brukare av mark. 
Utöver stämmoförhandling kommer vi att prata om och diskutera äganderätten med Sven-Erik Hammar, vice ordfrörande i LRF riksförbundsstyrelse.

 

Praktisk information:

Reseersättning utgår till fullmäktige
Datum: 24/3 2017 Stämman pågår från 09.30 till cirka 15.00
Plats: Parkaden, Härnösand
Mer info eller frågor: olov.eriksson@lrf.se 0612 77 18 01 
* Vid anmälan ange även eventuell matallergi

Handlingar samt verksamhetsberättelse finns bifogat här bredvid.