För att stämmodeltagarna ska känna trygghet i debatten kommer inte motionshanteringen att sändas. 

Här hittar du sändningen av LRF Västernorrlands regionstämma.