- Vi från Norrland delar ofta förutsättningar och har mycket gemensamt. Det är bra att samverka kring de motioner som kommer till riks från oss, för perspektivet från Norrland måste fram, säger Anton Öhrlund, ordförande för ungdomen i värdlänet.

Drygt 32 deltagare från Norrbotten till Dalarna samlades på Hotell södra berget i Sundsvall för att diskutera motioner och skapa relationer över länsgränserna. Många drivna unga personer som vill jobba och verka för det gröna näringslivets förutsättningar i Sverige får knyta viktiga kontakter.

- Det är kul att höra hur andra jobbar med medlemsengagemanget, arrangemang de gör med sina medlemmar. Hur man jobbar med det engagemanget och får det att växa, säger Anton Öhrlund.

Nils Björid och Olov Eriksson från LRF Ungdomens riksstyrelse var med för att diskutera motioner. Hanna Nordström från valberedningen till LRF ungdomens riksstyrelse deltog och gav en bild av valberedningens arbete och hur valen inför årets stämma har sett ut.

- Vi diskuterade mycket om många motioner, bland annat vår egen motion som handlar om en ökad dialog mellan kraftbolag och ägare av mark. Det blev även många frågor kring valberedningens jobb, Norrlandrepresentationen i riksstyrelsen, säger Anton Öhrlund.

Motionshanteringen leddes av Håkan Wallgren från Studieförbundet Vuxenskolan som jobbade för att få en process där deltagarna vände och vred på motionerna.

- Det har var bra diskussioner, bra forum och folk var pålästa. Det väcktes mycket tankar under träffen. Alla som kom hit och var med var taggade och var med när vi diskuterade motionerna och diskutera vidare senare på middagen. Det är bra förberedelse inför riksstämman, säger Anton Öhrlund.