Hetaste frågan på stämman var motion nummer tre, där motionären lyfte frågan om ersättning till markägaren när bolag arrangerade tävlingar på markägarens mark och hur LRF skulle kunna ta en roll som förhandlande organisation för markägare i dessa frågor. Efter en votering med resultatet 24 - 29 av 59 fullmäktige beslutade stämman efter regionstyrelsens förslag att inte skicka motionen vidare. 

Ämnen för de motioner som LRF Västernorrland skickar till riksförbundsstämman är om hanteringen av startstöd, energibolagens kommununikation med markägare och arrendatorer samt LRFs satsning på utbildning inom jakträtsliga frågor.