– Jag hoppas att man ska se nyttan av att sköta sin jord, bibehålla mullhalten, kalka och dränera. Det påverkar
så mycket. Ska man få en stor skörd krävs att grunderna finns där, säger Lars Stark från Växa som höll i dagens tema.

Den låga avkastningen är en trend som initiativet Spannmålslyftet ska råda bot på. Tredje omgången hade tema marklära. Det var en heldag om jorden – själva grunden i all odling.

– Det saknas en del kunskap och det varierar alldeles för mycket i grundkunskap, säger Ulf Sahlin, som är
samordnare för Spannmålslyftet.
Västernorrlands jordbruksmark är till största delen moränjordar som ofta är mjäladominerade men blandar och ger av lera, sand, finmo och mull. De flesta gårdar har en rad olika jordtyper, inte sällan på ett och samma fält.
– Vi har den jord vi har. Men det finns en rad saker som vi kan göra åt den, säger Lars Stark.
Dränering och kalkning är de två åtgärder som har störst potential att ge odlingen ett lyft. Det är investeringar
som många markägare skjutit på framtiden allt för länge.
– Ska man få en stor skörd krävs det att grunderna finns där, dränering, gödsling och näringsämnen. Ett bra tips är att använda sig av bibeln ”Norrländsk växtodling”*, där
står det mesta, säger Lars Stark.

De tidigare två träffarna behandlade utsäde och lagring av
spannmål. Deltagarna betalar en mötesavgift motsvarande lokalhyra och lunch, resten finansieras av Maskinring Västernorrland, Hushållningssällskapet
Västernorrland och LRF Västernorrland.
Initiativet Spannmålslyftet är en del av att ta livsmedelsstrategin för Västernorrland från ord till handling.


*Norrländsk växtodling kan du
ladda ner från slu.se, sök på
Norrländsk växtodling