På scenen fanns fem riksdagspolitiker från Västernorrland. Från socialdemokraterna Ingemar Nilsson, Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic. Från moderaterna Lena Asplund och Eva Lohman.

Moderatorn Kjell Carnbro växlade mellan frågor som gav publiken en chans att höra vad de fem vill uträtta för att stärka företagsamheten.

En skiljelinje mellan partierna märktes när frågan om ägande av skog och mark kom upp. Där blev det tydligt att moderaterna anser att äganderätten är fundamental och att socialdemokraterna anser att åtgärder för att gynna klimat och hållbarhet kan gå före.

När de fem fick frågan om vad som är viktigast för att stärka företagandet i regionen, var de väldigt överens om det mesta. Fler åtgärder för att företagen ska kunna hitta kompetens, gillades av samtliga. Stärk infrastrukturen för att underlätta arbetspendling och transporter samt bygg ut bredbandsnätet var också genomgående åsikter.

Text: Anders Lövgren 
Foto: Katarina Lövgren

 

Rolf Johansson, ledamot LRF Västernorrland regionstyrelse var en av LRFs representanter under lunchsamtalet.