Berätta, vad är Min Lantman?

-  Länken mellan producenten och konsumenten brukar jag säga, kort en hemsida där lantbrukare kan sälja sina produkter. Men det är främst lantbrukaren och lantbruket som marknadsförs.

Hur kom du på den här idén?

- Jag är bondpojk och det började med att jag själv skulle ha tag på korn till hönsen, men jag visste inte vem som hade det. Därifrån kommer idén, men jag fick aldrig tag på något korn.

Vad är det för gård?

-          Det är en nötgård, tidigare mjölkgård i Östansjö, Gottne. Det är mina föräldrar som har gården, mest på en hobbynivå. Det finns nöt och lite höns, jag har lite tankar på en skock får.

Du tar studenten i år, vad händer mer?

-  Först blir det UF-SM. Jag tävlar i kreativs företagande och hållbart företagande. Sen blir det avveckling av UF-företaget och eventuellt att jag startar upp det ingen, men inte som UF då. Så ska jag resa till Usa i sommar och efter det jobba lite på ett ålderdomshem. Sen får vi se!