-  Vi har en ganska bra samsyn på landsbygdsprogrammet och service på landsbygden, säger Per Dahlin från Sundsvalls kommungrupp.

Det finns många frågor att diskutera som bredbandsutbyggnad, upphandlingar och servicen på landsbygden.

Se Per Dahlins tv-hälsning här.

- Vi kommer att träffas igen i november, innan dess kommer kommunen ha en dag om upphandlingsfrågor, hur man lämnar anbud med mera, säger kommunalrådet Bodil Hansson.

LRF Sundsvalls kommungrupp kommer även att delta på en rad möten med näringslivsbolaget under året.