- Vi hoppas skapa en inblick för deltagarna vad ett regionalt skogsprogram skulle kunna vara, det är ett dialogprojekt där vi vill prata mycket med alla, säger Susanne Öberg, regionchef för LRF Västernorrland och LRF Jämtland som är organisationen som genomför förstudierna.

Representanter från myndigheter, skogsbruk och besöksnäring samlades för ett skogligt råd för att skapa ett samförstånd kring förstudien till regionala skogsprogram. En stor inspiration är de finska skogsprogrammen, Göran Ådjers från finska Skogscentralen berättade om arbete på andra sidan Östersjön.

- Ni har kommit en bra bit på väg här, det verkar var en bra grund. Det är otroligt viktigt med samsyn och samarbeten för att det ska bli något av allt. Jag brukar ofta säga att man måste ”walk the talk”, det får inte bli ett papper bland andra papper. Det är ofta risken, säger Göran Ådjers.

Skogsprogrammens mål är att skapa en samsyn om vad regionerna och landet ska ha skogen till, vilka framtidsutsikter som finns och vad som krävs för att vi ska använda skogen på bästa möjliga sätt även i framtiden. LRF har därför tagit initiativ till två förstudier till regionala skogsprogram. Ett i Jämtland/Härjedalen och ett i Västernorrland.

-          Även om vi har många likheter mellan länen finns det olikheter som gör att de krävs två skilda förstudier till program för att det ska bli riktigt bra. Västernorrland har till exempel mycket mer skogsindustri medan Jämtland har betydligt mer besöksnäring till exempel, säger Karin Nolén som är projektledare.

Under dagen hölls flera intressanta föredrag av SCA, Skogsstyrelsen, Funäsfjällen och Processum om deras verksamheter och planer för framtiden. Alla med en tydlig koppling till näringar med sin grund i skogen.

-          Det absolut viktigaste är samsyn och samarbeten. Hur än processen ser ut hänger det helt på hur väl alla parter är insatta och förstår sin roll. Utan den förståelsen blir det svårt att få en förändring i praktiken. Sverige är ofta väldigt bra på just det, att prata mycket och väl med varandra för att skapa en samsyn innan det tas beslut, det är något vi inte alls är lika bra på i Finland, säger Göran Ådjers.

Många har en roll att spela i framtiden för skogen. Skogsstyrelsen har tagit en tydlig ställning med ett ökat fokus på produktion, myndighetens representant tog tillfället i akt och samlade in synpunkter på vad församlingen tyckte var det viktigaste för en ökad produktion i skogen. Processum visade på framtidsmöjligheterna med skogens råvaror och SCA gav en glimt av kapaciteten som skapades med de satsningar som just nu rullar i framförallt Västernorrland.

-          Det finns även en stor potential i de företag som borde kunna växa upp just på grund av att vi har den skog vi har. Den är en bra grund för många sorters företagande, säger Göran Ådjers.

Nu fortsätter arbetet med att skapa en samsyn och få fram förstudier med en bred uppslutning för framtida skogsprogram både regionalt och nationellt för att skapa förutsättningar för en bioekonomi och en skog som levererar maximal samhällsnytta.

 

Här finns pressbilder: https://www.dropbox.com/sh/hz6669zs46ygtki/AABEWQ-twnvAvQzmlcP4uEHIa?dl=0

Foto: Magnus Jakobsson

På bilderna syns:

Göran Ådjers, Skogscentralen, Finland

Karin Nolén, projektledare LRF Jämtland LRF Västernorrland

Katarina Levin, SCA Timber, Tunadalssågen.

Vanja Strand, skogsstyrelsen, berättar om Skogsstyrelsens projekt kring produktionsmål.