Föreläsningen av tina Thörner vann LRF Västernorrland i LRFs interna medlemsvärvningstävling. Där LRF under slutet av 2016 ökade sitt medlemsantal mest i landet, med LRF Jämtland som god tvåa.

En inspirerande dag där utvecklingen av verksamheten stod i fokus, med god hjälp av Tina Thörner. 

Dagen innehöll även dragningar från medarbetarna i regionerna kring var arbetet står i dag samt en öppning för inpiut från styrelserna för fortsättningen.