Västernorrland har, ur ett nationellt perspektiv, tidigt samlat bransch och aktörer till en gemensam tillväxtstrategi för livsmedelsproduktionen i länet. Syftet är att öka produktionen och få fler företag att öka sin lönsamhet, både i besöksnäringen och i livsmedelsproduktionen.

Nytt projekt ska utveckla destinationer

– Det känns otroligt roligt att vi har beviljats medel för ”Framtidens Smakdestinationer". Mat- och smakupplevelsen blir allt mer viktig för våra besökare och med hjälp av projektet kan våra destinationer utvecklas ännu mer inom det området, säger Maria Åslin, marknadschef för Destination Sundsvall.

Peter Holmqvist, vd Höga Kusten Destinationsutveckling AB:

– ”Framtidens smakdestinationer” är ett viktigt nästa steg i utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Besökarna efterfrågar kvalitativa smakupplevelser och projektet möjliggör en ännu kraftfullare satsning, säger han.

Matproduktion ger jobb

– Mat skapar alltid jobb, frågan är bara var. Vi vill gärna att det ska vara här, där vi bor. Det vill fler än vi, och därför vill vi gemensamt hitta lösningar som underlättar för konsumenter att välja lokalt, i den offentliga upphandlingen, på restaurangen och i butiken, säger Susanne Öberg, LRFs regionchef.

Fakta om utvecklingssatsningarna:

”Korta livsmedelskedjan” har som målsättning att bidra till ökade och utvecklade samarbeten för produktion och försäljning av livsmedel i Västernorrland för att öka andelen lokalt producerade produkter i våra kök, privata som offentliga. Det ska göras genom att utveckla pågående och nya samarbeten och visa på nya innovativa lösningar för försäljning och distribution.

Projektet ska bidra med kunskap om offentlig upphandling och nätverks- och affärsrelationer genom dialogmöten för producenter med handeln och med företrädare för offentliga kök. Vi ska också visa på nya lösningar för distribution, försäljning och samarbeten.  Digitala register ska bidra till att synliggöra producenter och till att underlätta kontakten mellan säljare och köpare.

”Framtidens smakdestinationer” – är ett samarbetsprojekt mellan LRF Västernorrland och destinationerna Höga kusten och Sundsvall. Projektet innebär insatser för lokal stolthet, lokal mat och unika produkter och upplevelser.
Målet är att det ska leda till:
*Ökad andel lokalt producerade råvaror i länets restauranger.
*Tio kvalitativa mat- och smakupplevelser av hög internationell klass.
*En etablerad struktur för samarbete och utbyte mellan producenter, restauranger och aktörer i besöksnäringen.
*Ett förslag på framtida organisering, framtaget i samråd med näringen utifrån en affärsmässig modell.

För mer information: Annika Fälldin, 070-267 67 47