Efter två magra år för mjölkbönderna med bottennivå på mjölkpriserna finns det ett stort behov av att få lönsamhet i verksamheten igen. Det framkom på temadagen för mjölkbönder som hölls på Hotell Högakusten förra veckan.

Den regionala livsmedelsstrategin visar att det finns potential. Frågan är hur man ska nå ökad produktionen. Tanken med dagen var att bolla upp ideér och synliggöra behov för att branschen tillsammans med finansiärer och myndigheter ska mejsla fram ett koncept som är hållbart och där många drar åt samma håll.

Behoven visade sig vara många: hur kan man göra ägarskiften smidigare, hur ska man få unga att satsa på mjölkproduktion, hur ska man få ungdomar som nyss gått utbildning anställningsbara, hur ska man komma till rätta med regelkrånglet, hur ska man få en samlad kompetent rådgivning där bonden står i centrum.

Den stora frågan framför andra är tillgången på kapital. Många vittande om att det är svårt att låna pengar.

Magnus Pallin från Swedbank förklarade hur bankerna tänker.

-Vi vill att jord och skogsbruk ska vara en del i vår verksamhet och det finns ingen brist på kapital idag men banken tar inga risker. Vi står för grundfinansieringen och det är svårt att veta något om framtiden när det gäller mjölkproduktion, sa han och poängterade att banken inte bedömer eller lägger sig i verksamheten.

-Vi är intresserade av om satsningen är genomförbar.

Maria Wennberg