LRF har, på uppdrag av Nationella Snöskoterrådet, släppt en film om skador på åkermark, planteringar med mera. Tanken är att filmen ska visas vid snöskoterutbildningarna och som en naturlig del ingå utbildningsmaterialet.

Filmen heter "Under snön" och det är just precis det som finns under snön som Ida Nyberg, LRF Västernorrlands äganderättsexpert, talade om i Ånge nyligen. Vita vidder kan verka lockande för skoteråkare men under snön finns grödor eller skogsplantor som tar skada av att snön packas till is av skoteråkandet.
– Jag är övertygad om att det finns en utbredd okunskap om detta. Skoterlärarna har därför en väldigt viktig roll när de utbildar framtida skoterförare, säger Ida.

"Förstår inte konsekvenserna"

En stor del av de som tar skoterkörkort är ungdomar.
– Ungdomar har idag inte den naturliga kopplingen till jordbruk och skogsbruk och förstår kanske inte alltid konsekvensen av skoterkörning på åkermark, planteringar, skogsbilvägar, och i diken. Det är just därför vi har tagit fram filmen för att visa varför man utan markägarens eller arrendatorns tillåtelse inte ska köra i vissa områden.
– Lagstiftningen är föråldrad, luddig och hanterar inte den problematik vi har i dag. Det finns allemansrättslig tillgänglighet att köra på annans mark och markägare har därför rätt att slippa skador, särskilt på åkermark och skogsplanteringar.

Se över Terrängkörningslagen

Ida Nyberg anser att det behöver bli mera ordning på snöskoterkörning än vad det är i dag. Det finns ingen motoriserad allemansrätt och markägare har därför rätt att slippa skador på sina fastigheter och störningar till följd av skoterkörning.
Det är också nödvändigt att terrängkörningslagen ses över i syfte att minska störningar och skador. Terrängkörningslagen syftar till att skydda naturen och ger inte rätt för någon att färdas på annans mark.