Tanken är att man ska se om det finns intresse inom de gröna näringarna att anställa eller ta emot praktikanter som är nyanlända till Sverige.

Det finns jobb på lantbruk och i skogsbruk men många känner sig vilsna att anställa invandrare. Det gäller anställningsformer, försäkringar, ersättningar och hur man gör om det inte funkar.

- Det här vill vi råda bot på. Alla tjänar på det. På våra första möten har vi sonderat terrängen och jag tycker resultaten är goda, säger Charlotta Rydberg.

Med på mötena fanns representanter från arbetsförmedlingen, kommunernas integrationssamordnare, företagare och representanter från LRF.

- I Sollefteå kommun finns det massor av jobb. Vi har länge flaggat för att vi får arbetskraftsbrist på i princip alla områden så det är angeläget att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Vi behöver samarbeta och få kunskap för att vi ska kunna göra människor anställningsbara genom utbildning, säger Alpha Hjelm från arbetsförmedlingen i Sollefteå.

Mötena var givande och många frågor dök upp. Bland annat tid och pengar; att man var tvungen att avsätta mycket tid i början till introduktion och att hitta bra kommunikation och hitta nya vägar då språket till en början kan vara ett hinder. Flera menade att man måste tänka långsiktigt; det kostar i början men lönar sig i slutet.
Ett sätt är att ta in praktikanter under säsonger när det är lite att göra så att det finns tid att introducera och lära ut sysslan på ett bra sätt. Man kan också tänka sig att dela praktikanter mellan olika gårdar.
Möjligheten till tolk emellanåt är önskvärt för att kunna beskriva mer detaljerade delar – det är också viktigt att tolken har bra kunskap kring yrkets facktermer och förhållanden med mera.

Arbetsförmedlingen glömmer bort det gröna näringslivet

Arbetsförmedlingen är givetvis en viktigt part i detta.
- Ska sanningen fram så glömmer AF ofta bort de Gröna näringarna så det här är ett jätteviktigt forum, säger Alpha Hjelm.

AF har ändå gjort en del, bland annat har de gjort matchning på inskrivna nyanlända som har bakgrund i jord- och skogsbruk.
Det går att ta direktkontakt med AF så det skapas interna ordrar så att matchningen blir mer precis. AF skulle också ha nytta av en kravprofil från jordbrukarna om vilket behov som finns inom respektive bransch som man kan matcha mot. Det skulle bli ett bra verktyg för AF.

"Bjud in Migrationsverket"

Andra frågor som diskuterades var att Migrationsverket borde bjudas in till ett möte och få klarhet i hur de agerar. Det kan vara svårt att kunna hjälpa nyanlända när de plötsligt tvingas flytta för att de blivit erbjudna boende på annan ort. Även facket vore intressant att ha med på ett möte.

Hur tar man hänsyn till Ramadan och andra kulturella skillnader är det också viktigt att tala klarspråk kring.

Sollefteå kommun: Vi vill besöka en gård

Sollefteå kommun vill gärna komma ut på en gård och titta. De vill också bilda ett nätverk av gröna företagare. Politiker och gröna företagare behöver också mötas.
Sammanfattningsvis så visade mötena att det finns ett stort intresse från alla inblandande. AF är villiga att hjälpa till med formalia och information, kommunerna har också insett värdet av att snabbt få nyanlända i sysselsättning och gröna näringarna behöver arbetskraft.

- Dessa möten var en påpuffare som visade på potentialen men också problematiken. Om alla drar åt samma håll och samarbetar blir alla vinnare, säger Charlotta Rydberg.