Information från Skogsstyrelsen

Exempel på åtgärder vid måttlig brandrisk kan vara att

  • ta med brandvakt
  • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt
  • undvik att arbeta ensam.

Fler tips på åtgärder finns på Skogsstyrelsens hemsida om du klickar här.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Tar du bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. Men du bör inte ta bort alla, det finns en mängd andra arter som också lever av nydöda granar. Bland dessa finns ett 20-tal andra barkborrearter. Dessa är ofarliga för levande friska granar, men är föda för rovinsekter som också äter granbarkborre. Läs mer här.

Information om skogsförsärking

Vi på LRF har varit i kontakt med Länsföräkringar för att reda ut vad som gäller om ens skog skulle drabbas av skador. då vårens och sommarens torka påverkat unga skogsplantor i olika stor utstäckning.

Om det är illa har de inte klarat torkan som varit eller den torka som ser ut att fortsätta, därför är det viktigt att f´ör att få återväxt inventera sina planterade hyggen.

Har du inte möjlighet att inventera själv, ta hjälp av någon skogskunnig. Misstänker du att planteringen inte klarar skogsvårdslagens krav på återväxt, kontakta ditt försäkringsbolag.

Klicka här så får veta mer om Skogsförsäkring och här om du vill läsa mer om återväxtkontroll.