Margareta Bendroth på Hushållningssällskapet berättar att bristen på hästfoder är stor i många delar av landet. Vissa hästägare söderut har varit tvungna att ta banklån för att täcka kostnaderna, medan andra har fått en bra sista skörd som kan täcka stallets behov.
På Ortsjöns hästgård utanför Njurunda driver Emil Andersson och Ann Lindfors ett stall med ett 
60-tal hästar.
– Vi brukar skörda så att vi är
självproducerande men i år kommer inte det att gå. Redan under försommaren, när krisen just hade börjat, bokade vi foder från andra gårdar, berättar Emil Andersson. 
– Företaget påverkas på så vis att vi får hålla igen lite på vissa kategorier av häst, men på det stora hela försöker vi hålla det uppe för att kunna fortsätta på sikt. 
Därför är det viktigt att strukturera och tänka sig för. Hästarna ska ju alltid ha mat. Det är inget man kan tumma på, maten ska alltid hålla kvalitet och fyllas på kontinuerligt.
Om man importerar fodret finns risk för dålig kvalitet och det är lätt att hamna längst ner på listan om man inte redan har 
kontakter. Och det är kontakter som både Margareta Bendroth och Emil Andersson ser som en avgörande faktor. 
– I år är avtal och kontrakt extra viktiga. Att vara en återkommande kund gör att du får större chans att köpa, menar Margareta Bendroth.
– Med pålitliga kontakter får du ett bättre pris i stället för att köpa till ockerpriser. Dem jag handlar av tänker ett steg till – de kan ha mig som kund även nästa år, säger Emil Andersson.
I stället för att köpa dyrt importfoder får många använda sig av alternativa men kreativa lösningar.
– Man kan använda sig av sly eller vass för att ersätta halm. Fröhalm går också att använda sig av och ha sand i ligghallarna i stället för strö. Under hösten kan hästarna gå ute så länge som möjligt med lite stödutfodring, säger Margareta Bendroth. 
– Oavsett hur man gör är det viktigt att ha en buffert, minska foderspill och planera för kommande månader. Fodret ska alltid analyseras och det ska heller inte bytas för snabbt om man har varierande partier, hästarna behöver vänja sig successivt.