Marianne Hansson, projektledare för LRF Västernorrlands satsning Korta livsmedelskedjan var stolt utdelare av LRF:s diplom för Innovativ svensk matupphandling 2018.

Ett av diplomen delades ut till Kramfors kommuns kostchef Katarina Lindström som i samverkan med grossistföretaget Martin o Servera initierade till en mycket uppskattad lokal matvecka, Norrlandsvecka, under hösten. På menyn fanns många lokala maträtter med råvaror från Västernorrlands producenter. Idén fick hon när sommarens torka ställde till det för länets bönder och det här var hennes sätt att visa solidaritet.

I Härnösands kommun uppmärksammads Sofia Elmeholt, upphandlare av livsmedel. Sofia har genom att anpassa upphandlingsunderlagen möjliggjort för små och medelstora livsmedelsföretagare att kunna svara på anbuden som kommunen lagt ut. Att Sofia värnar om de lokala producenterna är ingen nyhet. Hon fick ta emot utmärkelsen Handslaget 2015 som Sveriges bästa upphandlare.

”Lyd juridiken men låt den inte hindra dig” är ett gott råd från Sofia Elmeholt för att mer svensk och lokal mat ska finnas med i upphandlingarna.