Den 20 November möts aktörer från olika branscher och myndigheter i hela Västernorrland för att lära sig mer om konkurrensfördelarna kring upphandlingar. LRF är en av samarbetsparterna kring dagen och livsmedel är således en av branscherna som träffen ska fokusera på. Korta Livsmedelskedjan, en satsning av LRF Västernorrland och Region Västernorrland, med pengar från EUs jordbruksfond, har under hösten haft fyra träffar för att skapa dialog kring upphandling hos politiker och tjänstemän. Men träffarna har även utbildat producenterna i hur de faktiskt ska lägga ett anbud. Någon som är väl insatt i ämnet är Sofia Elmeholt, upphandlingsansvarig för livsmedel på Härnösands Kommun.
- Vi paketerar våra upphandlingar så att lokala aktörer kan få möjligheten att lägga anbud. Det görs bland annat genom att dela upp upphandlingen i olika varuområden. Områdena definieras utefter vad som framkommit i vår marknadsanalys så att anpassning kan göras efter vad som finns tillgängligt i vårt närområde. En självklarhet är till exempel att vi inte lägger pasta och kött i samma ”varukorg” eftersom då kan inte våra lokala producenter svara, berättar hon.

Västernorrland har potentialen att öka sin livsmedelsproduktion med 30% till år 2025. För att lyckas med det behöver fler lokala råvaror läggas på tallrikarna, inte minst hos skolor, restauranger och andra offentliga måltidsverksamheter.
- Att dela upp upphandlingen hjälper till att öka konkurrenskraftigheten, det vill säga att även mindre producenter kan lämna anbud. Det gör att vi kan fortsätta ha en livsmedelsproduktion i Sverige. Även de som jobbar med maten tycker att det är uppskattat att veta var maten kommer ifrån. Men framförallt är anhöriga till barn och äldre engagerade och vill veta vad deras nära får på sina tallrikar. En annan stor fråga vi just nu hanterar är matsvinnet och hur vi tillsammans med leverantörerna kan hjälpas åt för att minska matsvinnet i alla led, berättar Sofia Elmeholt.

Vill du delta på Upphandlingsdagen? Klicka här.