Tänk om det vore en självklarhet att det är områdets egna smaker som serveras på tallriken oavsett var i landet vi äter. Tänk om det vore en självklarhet att det är traktens egna producenter som man i första hand vänder sig till när mat ska beställas till den egna restaurangen.

Om det vore så väl hade förvisso inte LRFs projekt Framtidens Smakdestination med mig som marknadsutvecklare behövts. Men ändå. I projektet vill vi åstadkomma en förändring både hos producenterna och handlarna, genom skapandet av mötesplatser och nya nätverk. Väldigt få tänker på matens betydelse för regional utveckling, vilket är en attityd som behöver ändras. Ditt företag gynnas av att andra företag runt om går bra – handlar vi regionalt, så stannar även intäkterna där.

Vi restauranggäster måste ställa krav och fråga var maten kommer ifrån, även när den nya lagen om att restauranger måste visa köttets ursprung träder i kraft. Hushållningssällskapet genom Västernorrlandsgården är på gång att upprätta ett producent- och produktregister för att hjälpa restauranger och upphandlare att göra kloka val. Ett mycket välkommet projekt som ska lanseras under vårvintern.

För att den lokala maten ska bli en självklarhet måste vi se den som en självklarhet. Oavsett om du tänker på klimatet och vill slippa transporter eller helt enkelt vill kunna se var din mat växer – så är det den lokala maten som gör oss alla till vinnare.