Pärm och penna vid möte

Viktiga datum att hålla reda på inför årsmötet

Västernorrland Nu är det dags årsmöte i lokalavdelningen. Årsmötet ska hållas någon gång mellan 15 januari och 15 februari 2019.

Kom ihåg att vara ute i god tid för att beställa utskicket till årsmötet minst 3 veckor i förväg för att de ska hinna med. Ni hör av er till inbjudan@lrf.se. Meddela sedan in till olov.eriksson@lrf.se när ni kommer att ha mötet och hör av er så fort som möjligt om ni vill att någon från kontoret eller regionstyrelsen ska delta.

Senast den 18 februari 2019 ska valrapporten (med alla förtroendevaldas namn och medlems- eller personnummer) och verksamhetsberättelse skickas in digitalt alt via post till kontoret. Verksamhetsberättelse, medlemslistor och valrapport kräver inloggning via: www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ Verksamhetsberättelsen och valrapport ligger till grund för aktivitetsstöd, kommer dessa in senare än angivet datum betalas inte aktivitetsstöd ut.

Motioner ska vara inskickade via mejl (wordformat) till regionkontoret senast Tisdag den 19 februari 2019. Motioner inkomna till regionkontoret efter den 19 februari kommer inte att behandlas som en motion vid regionstämman 2019.

Alla handlingar till årsmötet finns på www.lrf.se/arsmote

Kontakt e-post: 
Mona Thorsson 063-55 10 81 
mona.thorsson@lrf.se

Om handlingarna skickas in i pappersformat ska dessa till regionkontoret Jämtland. Adressuppgifter till det kontoret är: LRF Jämtland, Ösavägen 14, 836 94 Ås.

Organisationsservice nås på: LRF Organisationsservice via e-post: inbjudan@lrf.se eller tel. 08-787 52 80.