Takras, sommarens torka, följt av omfattande skogsbränder, skapade en svår situation för många av länets lantbrukare. Behovet av åtgärder och akut hjälp var stort. När torkan blev ett faktum tog LRF Västernorrland bland annat kontakt med Västernorrlands Länsstyrelse som snabbt avsatte resurser för att kapa handläggningstiden för bevattningstillstånd. Fortsatt kontakt mellan aktörer i branschen fortsätter ännu idag.

­– Det blev en viktig prövning för LRF som organisation. Krisen visade att när det verkligen gäller så ställer bönder upp för varandra. Både enskilda lantbrukare, LRFs förtroendevalda och medarbetare jobbade hårt under det kritiska skedet först under vårvintern och sedan under sommaren, säger Gunilla Kjellsson, regionordförande för LRF Västernorrland.

- Enskilda lantbrukare och förtroendevalda för LRF fick stort utrymme i medierna under sommarmånaderna. Vårt arbete för att bibehålla och öka medlemskåren har också varit effektivt. Vi försöker vara nära våra medlemmar, bland annat med hjälp av vår omsorgsgrupp. Deras insatser under året har varit till stor hjälp och stöd för våra medlemmar, i vissa fall ovärderliga. LRF jobbar hela tiden för medlemmen, både i de riktigt hårdförhandlade äganderättsfrågorna som i de omfamnande frågorna där människans mående sätts i fokus, säger Gunilla Kjellsson.

En viktig gemenskap

Antalet medlemmar i LRF totalt sett minskade år 2015, då LRF övergick till en ny avgiftsmodell. Medlemsantalet minskade då med 13 procent, för att sedan plana ut kommande två år. 2017 var medlemsantalet 5016 i LRF Västernorrland och siffran för 2018 slutade på 5094. 

- Jag tror att folk har valt att gå med och sedan att fortsätta vara medlem för att i LRF finns en gemenskap och en förståelse. Alla behöver vi mat, men det är de enskilda företagarna, bönderna, som fixar maten. Är man med i LRF finns det någon som driver ens frågor och ser till att livsmedelsproduktionen ska prioriteras. Istället för att kämpa enskilt är vi en grupp som tillsammans strävar mot en framtid med ökad livsmedelsförsörjning, ett fossilfritt samhälle och ett stabilt landsbygdsföretagande. LRF är alltid någon att hålla i handen, parallellt med medlemmarnas ständigt arbetande händerna, menar Gunilla Kjellsson.