Den 22 Mars samlades 63 stycken fullmäktige tillsammans med regionstyrelsen, medarbetare, utställare och andra intresserade för att genomföra årets Regionstämma för Västernorrland. Temat för stämman var Framtidens Folkrörelse vilket genomsyrades både i tal, motioner, temastationer och motionsuppläsning. Martin Moreus från riksförbundstyrelsen var på plats och föreläste om medlemsdialogen och i mitten av dagen samlades besökarna vid temastationer för att diskutera just framtidens folkrörelse och engagemang. 5 stationer bemannade med både ledamöter från regionstyrelsen och medarbetargruppen där varje station återkopplade till ett särskilt fokusområde inom processen för Framtidens Folkrörelse; demokrati, förtroendevalda, gemenskap, mångfald samt politiker och beslutsfattare.
- Syftet var att göra stämman till en konkret plats för diskussion om LRF som folkrörelse och att deltagarna fick möjlighet att komma med konkreta förslag om hur vi ökar medlemmarnas engagemang. Förslagen skrevs ned och kommer att skickas som inspel till medlemsdialogen, berättar Bengt Granqvist, vice ordförande LRF Västernorrlands regionstyrelse.

Mellersta Ådalen fick utmärkelsen Årets Lokalavdelning 2019

Motioner som engagerade

13 motioner skickades in inför stämman, vilka berörde ämnen som tillägg i lokalavdelningens stadgar, information till förtroendevalda om webbutbildningar och tydligare rollbeskrivningar kring vad det betyder att vara förtroendevald. Motioner som berörde och skapade lite extra diskussioner och engagemang var lokalavdelningen Nora-Skogs om gårdsstödet samt lokalavdelningen Västra Medelpads om det framtida brandflyget för släckning av bränder. Den första tog upp behovet av att LRF jobbar för ett avskaffande av gårdstödet och fördelarna med en sådan förändring. Efter diskussioner mellan både fullmäktige och regionstyrelsen beslutades det att en skrivelse ska skickas till riksförbundsstyrelsen. Västra Medelpads motion om vikten av bemanning vid skogsbränder, ett organiserat skogsbrandsförsvar och behovet av ett eget brandflyg. Efter sommarens bränder var det förstås ett ämne som berörde. Regionstyrelsen var därför noga med att berätta vilka insatser som redan görs i detta ämne.
- Det är viktigt att påpeka att även om vi inte skickar en motion till riksförbundsstämman så är det för den delen inte oviktig. Snarare kan det finnas bättre insatser som kan göras på regional nivå eller att det är en fråga för LRFs tjänstemän. I år skickar vi ingen motion vidare men kommer istället jobba med förbättringsåtgärder från regionnivå samt via påverkansarbete, säger Bengt Granqvist. 

Utmärkelser

Silvernålar

Gunnar Lundgren, Nora-Skog

Per Dahlin, Alnö-Skön

Monica & Håkan Lundgren, Övre Ådalen

Årets lokalavdelning

Mellersta Ådalen

Årets ungdom

Caroline Näslund, LRF Ungdomen och Mellersta Ådalen

Länsförsäkringar Västernorrland och LRF Västernorrlands miljöstipendium

Ingrid & Sture Eriksson

Årets kommunikationspris

Elin Bergström, Nysäter lantbruk