- Efter många fantastiskt roliga år på LRF har det blivit dags för mig att fullt ut ägna mig åt andra uppdrag och åt verksamheten på den egna skogsgården i Stensätter, säger Susanne Öberg.

Genomförda satsningar

När genomförda satsningar och framflyttade positioner ska summeras är det som gjort störst skillnad för det gröna näringslivet i regionen:

  • Mjölkföretagaren, där vi tillsammans med länsstyrelsen bestämde oss för att stärka mjölkproduktionen i Västernorrland genom höjda investeringsstöd kombinerat med affärsutvecklings- och rådgivningsinsatser.
  • Regionala livsmedelsstrategin i Västernorrland, där länets branschaktörer samordnade sig med syftet att öka värdet på livsmedelsproduktionen med 30 procent till år 2025 och vi fortsätter att jobba med en tydlig genomförandeplan.
  • Norrlandsstödets utökade ram, där vi bedriver ett intensivt påverkansarbete och där den bussresa vi arrangerade i Västernorrland bidrog till en utökning av ramen från 318 till 423 miljoner.
  • Kampen för en stärkt ägande- och brukanderätt i de fjällnära områdena i Jämtland, där vi synliggör vilka konsekvenser ett oförutsägbart och rättsosäkert myndighetsutövande får för enskilda skogsägare.
  • Regionala skogsprogram, där vi samlat skogsbranschen och myndigheter i syfte att synliggöra skogsnäringens roll för regional utveckling och för omställningen till en biobaserad samhällsekonomi.
  • Hållbar mat i World Championships Region, där vi tillsammans med AlpinaVM och SkidskytteVM lyfte fram den svenska maten med fördel för den lokala i som en nyckel i ett hållbart idrottsevent – och fick en fin Embla-nominering för det!

Annons under sommaren

- Allra mest stolt är jag över att folkrörelsen LRF fortfarande växer, att vi tog täten för att vända medlemsutvecklingen och fortsätter öka, att vi har en aktiv LRF Ungdom och att vår medvetna ledarskapssatsning skapat en grogrund för unga förtroendevalda inom lantbrukskooperationen – det gör att vi är en levande organism där engagemang frodas och många människor fortsätter jobba tillsammans för att skapa en hållbar värld, säger Susanne Öberg.

Tjänsten som regionchef för LRF Mittnorrland kommer att annonseras ut under sommaren och Susanne stannar kvar på uppdraget till sista november.

För mer information: Susanne Öberg, 070-641 30 05

Frågor kring regionchefstjänsten, medlemschef Mona Holmsten: 070-610 76 32