Viltskadorna i Västernorrland och Jämtland, orsakade av främst älg, kostar skogsägarna stora belopp i förlorat virkesvärde. Nyligen gjorda beräkningar visar att kostnaden i
vårt område i snitt motsvarar 100 kronor/ha varje år.

Många skogsägare känner osäkerhet om hur de bäst kan påverka viltproblematiken eller vilka möjligheter som finns för att inte dagens stora älgstam ska ge onödigt höga skador.

– LRF, Norra Skog och Skogsstyrelsen genomför digitala informationsmöten under januari och februari för att ge en bred ingång till älgförvaltningsfrågorna och systemet. Det är viktigt att det inte bara blir några få, väldigt engagerade, som är involverade i älgförvaltningen. Det behövs bredd och lokal förankring bland de förtroendevalda i älgförvaltningsgrupper,
älgskötselområden, viltvårdsområden och andra steg i förvaltningen, säger Karin Nolén.

Träffarna tar upp älgförvaltningsmodellen och situationen i specifika älgförvaltningsområden, älgbetesinventering, kostnader och markägarens egen påverkan på skogsskötsel, inflytande och avtal.

– Under träffarna finns det möjlighet att ställa frågor om sitt eget område. Missar man träffen för det egna området är det helt okej att delta vid en annan träff eller kontakta mig Karin Nolén på karin.nolen@lrf.se.