Du hade skrivit en krönika som berörde finansiering ur ett jämställdhetsperspektiv, vad tänker du kring den frågan?

- Finansieringen är en jätteintressant fråga då unga lantbrukskvinnor upplevde det som mycket svårare att få finansiering än unga män. Det stack verkligen ut. Jag tror att unga kvinnor inte blir förberedda på samma sätt kring att ta över en gård. Men jag tror också att igenkänningsfaktorn kan spela in, dvs att banktjänstemännen känner igen sig själva i den som söker finansiering och att det då blir lättare att ge finansiering till en som liknar en själv, en del studier inom riskkapitalistbranschen visar ju på det. Detta blir ju så klart en utmaning för bankerna, att man behöver skapa en bra relation med sina kunder, men jag tror också att man som person som söker finansiering behöver tänka till vad det krävs för att få finansiering, att vara bra förberedd och att sälja in sin idé.

Rapport "Ung och lovande" samt länk till genomfört seminarium >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se