Det var verksamhetsledaren Björn Aronsson från Vätgas Sverige som redovisade en tillbakablick samt läget för vätgasproduktionen såväl nationellt som en liten utblick internationellt.

Kunde du inte vara med så spelades samtalet in och du hittar det på Agrovästs youtubesida.

Sandra Wilsson
Samordnare Främja hållbart lantbruk, sandra.wilsson@lrf.se