Digitala handlingar

Digitaliseringen av vattenarkivet i Skara är klar! För hela västra Götalands län är det nu möjligt att själv ladda ner skannade förrättningsakter, plankartor och ritningar över dikningsföretag i PDF-format via markavvattningsskikten i Infokartan. Handlingar som inte är länkade kan beställas via e-post eller telefon. Handlingar före 1918 kan sökas via Lantmäteriets webbtjänst ”Historiska kartor”.

Läs mer på http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenarkivet/Pages/default.aspx