Som representant för LRF Västra Götaland och som representant för ledningsgruppen för Agroteknikerutbildningen deltog jag i BYS  examensdag.

Dessa studenter går verkligen en ljus framtid till mötes. Många av dem har arbete redan innan de slutar sin utbildning. Och den moderna kompetensen de besitter är välkommen och behövd i de gröna näringarna.

I mitt tal till Agroteknikerna betonade jag tre ord; Kunskap, Perspektiv och Engagemang.

Kunskap för att de ska känna stolthet inför den kunskap de besitter och ödmjukhet inför den kunskap som finns kvar att lära.

Perspektiv för att kunna se då/nu/sedan. För perspektiv på det som finns nära och det som finns långt borta. Perspektiv på sin egen litenhet och sin storhet.

Engagemang för vad de kan åstadkomma med ett starkt engagemang.

Många känner till det populära uttrycket Carpe Diem - fånga dagen. Ta istället fasta på Crea Diem - skapa dagen!

Naturligtvis lyfte jag även fördelarna med ett LRF-medlemskap som bl a ger tillgång till ett fantastiskt nätverk.

Har du frågor eller inspel om Agroteknikerutbildningen hör gärna av dig.

Ingrid Pettersson, styrelseledamot LRF Västra Götaland, 070-277 73 13, ingrid.pettersson.3@gmail.com