Under träffen fick LRF möjlighet att lyfta konkurrenskraften för Svenskt Lantbruk samt strandskydd och vattendirektivsfrågorna. Ministern tog till sig och lovade att göra sitt yttersta för att förbättra villkoren för svenskt lantbruk.

Bland annat har han begärt att man tittar på hur strandskyddsreglerna tillämpas i de olika kommunerna i Sverige för att på så sätt kunna förändra det som inte fungerar enligt politikens intentioner. Han menade också på, att i mindre befolkade bygder måste politiken ta sitt ansvar för att skapa den basservice som inte marknadskrafterna råder på, som exempel nämnde han ett fungerande mobilnät.

Clara Hyltbäck, verksamhetsutvecklare,  LRF Västra Sverige