Under några timmar utbyttes erfarenheter i sakfrågor och erfarenheter från det egna uppdraget som ordförande i en kommungrupp. Ensam hemma är det lätt att se alla måsten men i mötet synliggjordes det som faktiskt görs. Det sporrar till mer att dela med andra som förstår de underliggande utmaningarna, om ett lyckat segdraget påverkansarbete med en nedgrävd kabel, eller tankar kring en möjlig kommande aktivitet.

Ordförandena beslutade att ses igen efter sommaren, kanske tillsammans med någon mer kommun. Dalslandskommunernas gemensamma miljönämnd planerar de att möta tillsammans. Ambitionen är att bli en lika naturlig remissinstans till denna gemensamma nämnd som de är mot de kommunalbundna nämnderna var och en för sig.

Det är motiverande att möta andra som fått de gröna företagarnas förtroende. Engagemanget för de kommunala förutsättningar som medlemmar behöver för sig och sina företags utveckling blir påtagligt då det delas över kommungränsen. Frågeställningarna som kommer upp tydliggör hur viktigt det kommunala påverkansarbetet är. 

Mats Bergling, företagarcoach LRF Västra Sverige, mats.bergling@lrf.se