Klappa gärna kalvarna MEN tvätta alltid händerna med tvål och vatten efteråt och använd handsprit efter att händerna har torkats torra. Det räcker inte med våtservett. Det är ett effektivt sätt att skydda barn och vuxna mot cryptosporidier och EHEC.

Cryptosporidium är en parasit som finns i många varianter. Två av dessa kan smitta människor. Cryptosporidium Hominis går bara på människor, den orsakade de stora utbrotten i Östersund och Skellefteå. Cryptosporidium Parvum kan smitta både unga kalvar och människor. Parasiten finns i avföringen och kalvarna kan ha diarré men kan också bära parasiten utan några symtom. Det är inte helt ovanligt att personer smittas av just kalvar men man har hittat C Parvum även på andra djurslag.

Den försäkring som LRF Försäkring har vid öppen gård och som gäller när LRF lokalt/regionalt är medarrangörer gäller ej vid smitta/sjukdom.

Besök på din gård >>

Lotta Bäckberg, LRF Västra Sverige, lotta.backberg@lrf.se