Debattartikel publicerad i ATL, fredagen den 8 maj 2015

Vi har och har haft riksförbundsstyrelser och ledningar som format och förankrat en livsmedelsstrategi och därefter successivt styrt den löpande verksamheten mot en stark prioritering av denna strategi. När förutsättningarna för mycket av producentkooperationen ändrades under 00-talet förändrades organisationsmedlemmarnas roll inom LRF i takt med detta. Att vi just nu är mitt i en utmanande men framsynt och viktig reform av direktmedlemmarnas medlemsavgifter är ytterligare ett exempel.

När det gäller verksamheten i dotterbolagen har dock inte LRF, ytterst ledning och styrelse, förmått ligga lika väl i fas med förändrade förutsättningar. Vi har nu samlat på oss en lång räcka år med mycket spruckna budgetar och magra resultat i vår affärsverksamhet. Detta samtidigt som andra jämförbara aktörer i motsvarande branscher, exempelvis förlagsbranschen, ofta levererat anständiga resultat. Vi måste nog tyvärr erkänna att våra dotterbolags utveckling inte fått den prioritet de borde.

Affärsverksamheten är så viktig för LRF att detta läge inte kan bestå. LRFs finansförvaltning är visserligen omfattande och framgångsrik men likväl förknippad med sådana osäkerheter att vi inte kan förlita oss på att den finansierar vår löpande verksamhet, det är medlemsavgifterna och dotterbolagens resultat som måste utgöra tryggheten finansieringen. Många medlemmar undrar, inte utan fog, vad som ska hända om dotterbolagens resultat fortsätter att vara lika magert, ska vi då höja avgiften ytterligare eller ska verksamheten krympa?

Nej, så kan det såklart inte vara. Vi efterlyser omedelbara och kraftfulla initiativ till mer genomgripande förändringar av affärsverksamheten så att den återtar rollen som både medlemsnyttoskapare och som betydande finansiär av LRFs verksamhet. Har vi exempelvis råd med en papperstidning som medlemstidning, behöver vi ta det lugnare i vårt ”nyföretagande” och kanske avsluta någon redan gjord satsning eller är det bättre att sälja de dotterbolag som är säljbara för att istället få en låg men säker kapitalavkastning?  Ja, varje sten måste vändas på och vi förväntar oss att riksförbundsstyrelse och ledning redovisar vad de tänker göra åt den uppkomna situationen senast vid riksförbundsstämman.

Sofia Karlsson, ordförande
Ronny Johansson, vice ordförande
LRF Västra Götaland