Pressmeddelande LRF Västra Götaland och LRF Värmland 150501

- Det här är en enögd skrivbordsprodukt vars motstycke vi aldrig tidigare har sett. Vi kräver ett vattenarbete som är förankrat i verkligheten och som tar avstamp i de modeller som vi redan har. Åtgärderna måste vara rimliga, förankrade och finansierade, säger Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland. 

Tusentals medlemmar och förtroendevalda i LRF har varit engagerad under samrådet och när det nu är avslutat går vi in i nästa fas. Målet är fortfarande att processen görs om då det inte håller måttet.

- Vattenmyndigheten beskriver landsbygden som det största miljöproblemet och det kan vi aldrig ställa upp på. Landsbygden ska leverera bra mat, grön energi och hållbar attraktionskraft. Därför kräver vi att politiken på nationell nivå tar över den här frågan och gör om processen, säger Karlsson och Ohlsson.

Yttrandet i sin helhet >>

För ytterligare information kontakta:
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland, 073-
038 42 64
Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland, 070-572 88 43