Som med alla former av avtal är det mycket att tänka på när du skall upplåta jakten på din fastighet. Vi vill rekommendera alla att skriva skriftliga avtal. Då har du på pränt det du och nyttjanderättshavaren har kommit överens om.

  • Skall du upplåta all jakt eller bara jakt efter vissa viltarter?
  • Är det du som fastighetsägare som godkänner om din fastighet skall anslutas till älgskötselområde, kronhjortskötselområde, licensområde eller någon annan form av jaktlig samverkan?
  • Vem skall få företräda dig och din fastighet i jaktliga sammanhang?
  • Reglerar du möjligheten till utfodring av vilt på din fastighet?
  • Har du som markägare möjlighet att själv bedriva skyddsjakt för att förebygga skada orsakad av vilt?

Det här är några av de frågor som är viktiga att tänka igenom.

LRF har tagit fram ett avtal för upplåtelse av jakt. Förhoppningsvis kan avtalet vara till hjälp för dig. Du hittar avtalet här >>

Eleonore Marcusson, LRF Västra Sverige, 0522-64 25 47, eleonore.marcusson@lrf.se