Jan Lagerroth, LRF Konsult, höll ett engagerat anförande om vad som krävs för att få bättre ekonomisk kontroll i företaget. Varför Jan Lagerroth fått utmärkelsen årets företagsrådgivare märktes tydligt.

Jan Lagerrots bilder som han använde vid ordförandeträffarna på Nuntorp och Strömma >>

 • Relevanta jämförelser
  - Glöm inte egna lönen
 • Mark- och arrendepriser
  - De bör vara kopplade till lönsamheten
  - Lönsamhet och storlek har inget samband
 • Vad är fokus i företaget?
  - Biologiska faktorer
  - Politik och CAP
  - Produktion = 1/4
  - Effektivitet = 1/4
  - Marknaden
  - Affären

Hur mycket pratar vi om de två tunga bitarna och hur mycket pratar vi om politiken? Vad kan vi påverka och vad gör vi? Det innebär inte att förneka den tunga situationen för mjölkproducenterna.

 • Rationellt och sunt tänkande.
 • Lust, glädje och drivkraft

Jan behöver man uppleva i verkligheten för det är svårt att skildra skriftligt det engageman han har och de möjligheter som finns för bättre ekonomi.

Det luftades många synpunkter på vilken bild vi ger av lantbruket och vad vi förmedlar till nästa generation. Om vi bara talar om det svåra och besvärliga lockar det inte nya till lantbruket. Band annat påpekades att när Helena Jonsson är i TV är det bara elände.

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige