Johan Larsson som driver Gården Kingebol i Ånimskog bedriver uppfödning av kravmärkt nötkött. På gården finns stora arealer naturbeten med en rik flora. Åmåls kommun har inlett en diskussion med Johan om att släppa betande djur på ett naturreservat som ägs och förvaltas av Åmåls kommun och som är under restauration.

Vid mötet som genomfördes i en hage med betande djur fanns många växter såsom kattfot som står att finna i naturbeteshagar där mulen och klövarna är en förutsättning för denna artrikedom. Denna fråga diskuterades mycket och Åmåls miljöstrateg samt miljöchef var mycket positiva till detta strandnära betande som bland annat håller vassen borta i vikarna.

Vid mötet diskuterades dessutom strandskydd samt vattenskyddsdirektiv som kan påverka gården då stor andel av marken gränsar mot sjöar med 300 meter strandskydd.

Mötet resulterade bland annat i att LRF får en inbjudan till att möta kommunstyrelsen där frågor angående naturbeten samt andra viktiga frågor för LRF ska diskuteras.

Lars Ottosson, ordförande LRFs kommungrupp i Åmål