Det kan finnas olikheter i bedömningar mellan kommuner och detta kan bli ytterst kostsamt för den enskilda fastighetsägaren till ibland ringa miljönytta.

Under träffen fick Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) tillfälle att möta Lysekilen AB ett företag som utvecklar ny teknik för enskilda avlopp. Tekniken går ut på att två av avloppsbrunnens tre kammare syrsätts samt får vandra genom brunnen kontinuerligt. Denna metod används på de kommunala reningsverken.

Under träffen togs det också vattenprov som analyserades och som låg långt under naturvårdsverkets gränsvärden.

Denna teknik är relativt ny och det finns planer på att pröva den vid JTI eftersom kommunerna inte godkänt den ännu.

Björn Spets vice ordförande i MÖS tyckte att det lät intressant, likväl som miljöchef Sonja Lejmark och Alexander Spak som är VA rådgivare på MÖS. Däremot ville de att produkten och tekniken testades av en tredje part innan de kunde tänka sig att godkänna den.

– Att testa ny teknik tar tid, ca 28 v på JTI sen ska kommunerna ta ställning till om de kan godkänna denna teknik. Många fastighetsägare har idag inte denna tid då deras enskilda avlopp är utdömda och måste åtgärdas inom en snar framtid, vi måste våga prova ny teknik och även kunna ha testanläggningar ute i verkligheten säger Håkan Persson, LRF Töreboda, och en av initiativtagarna till träffen.

Clara Hyltbäck, LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se, 0511-033-44 28 46